Polityka Prywatności

 

Drogi Użytkowniku!

 

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem i jednocześnie zależy nam, byś znajdował/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy byś wyraził/a zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trafiają do nas, gdy korzystasz z naszej strony. Dbamy o Twoją prywatność, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc do nas e-mail lub poprzez formularz kontaktowy.

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO, GDPR). W związku z tym informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, o których możesz przeczytać na poniższej podstronie.

 

Polityka prywatności dotycząca korzystania ze strony www.bioinstytut.pl

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem serwisu bioinstytut.pl jest Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska z siedzibą w Szczecinie (70-660), ul. Gdańska 11A, NIP 9571014922, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z administratorem danych możesz nawiązać kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@bioinstytut.pl.

Jakie dane zbierane są przez serwis www.bioinstytut.pl ?

W celu zakupu biletu na wydarzenie Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska zbiera następujące dane Użytkownika: adres email, imię, nazwisko, telefon, kraj rezydencji, miejscowość, ponadto korzystając z serwisu zbieramy dane dotyczące aktywności Użytkownika na stronie. Adres email, imię i nazwisko Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia kontaktu z Użytkownikiem serwisu.

Jakie dane zbierane są automatycznie?

Podczas korzystania ze strony www automatycznie mogą być zbierane dane takie jak adres IP Użytkownika, typ przeglądarki, nazwa domeny, typ systemu operacyjnego oraz ustawienia ekranu komputera Użytkownika. Dane te są zbierane w celach statystycznych, aby stale poprawiać i dostosowywać Aplikację do ustawień sprzętu, z którego korzystają Użytkownicy oraz preferencji Użytkowników.


 

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w chwili zakupu biletu na wydarzenie jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

W jaki sposób dane są wykorzystywane?

Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska zbiera dane osobowe wyłącznie w celu kontaktu z Użytkownikiem oraz w celach statystycznych.

Dane wykorzystywane przez Aplikację na Facebooku służą też do poprawnego działania strony www. Dane te nie będą nigdy odsprzedawane innym podmiotom.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników, zbierania danych demograficznych o naszych Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku. W przypadku naruszenia zasad korzystania z Serwisu lub Aplikacji, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić te dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Odbiorcą Twoich danych osobowych są:

1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;

2. firma IT – w celu serwisowania strony internetowej Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;

3. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z zakupem biletu na wydarzenie;

4. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi spotkań w sieci on-line, tzw. webinarium i do obsługi sms-ów powiadamiających o takich spotkaniach.


 

Faktury

Jeżeli po zakupie biletu na wydarzenie poprosiłeś o wystawienie faktury Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem programu do wystawiania faktur.


 

Reklamacje, odstąpienie od umowy

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Może być także konieczne podanie danych firmy i NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.


 

Newsletter

W serwisie Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska możesz zapisać się do newslettera w celu uzyskiwania informacji o nowościach, promocjach i ofertach Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska i adres e-mail. Serwis bioinstytut.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany wysyłając do nas e-maila lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.


 


Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie bioinstytut.pl. W tym celu należy podać imię i nazwisko, adres e-mail i telefon. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Serwis bioinstytut.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz serwisowi bioinstytut.pl na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub - w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy lub właściciel aplikacji Messenger, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.


 

Twoje prawa

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania umowy, zapisania się do newslettera bądź nawiązania kontaktu z serwisem bioinstytut.pl i w związku z tym masz następujące prawa:

1.    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2.    prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
6.    prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
7.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
8.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem bioinstytut.pl wysyłając maila na adres: kontakt@bioinstytut.pl.


Twoje prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: kontakt@bioinstytut.pl.


 

Bezpieczeństwo danych użytkowników

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Baza danych zabezpieczona jest przed wglądem osób trzecich, a Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska dokłada wszelkich starań, aby procesy zbierania danych były bezpieczne i nie dawały możliwości przechwycenia czy wykorzystania zbieranych danych przez osoby nieuprawnione.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

Czy możliwe są zmiany naszej Polityki Prywatności?

Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie Polityki Prywatności zawierającej nowe postanowienia, na stronie internetowej www.bioinstytut.pl .

Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Polityki Prywatności na stronie internetowej www.bioinstytut.pl. Użytkownicy zostaną powiadomieni o planowanej zmianie postanowień Regulaminu poprzez zamieszczenie odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika oraz na stronie internetowej bioinstytut.pl.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

Wykorzystanie plików Cookies (ciasteczek)?

Aplikacja wykorzystuje pliki Cookies (ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki Użytkownika podczas korzystania z Aplikacji, aby Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska wiedziała jaką stronę mu wyświetlić. Ciasteczka nie zbierają danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika, tj. takich danych jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.

Użytkownicy są informowani poprzez odpowiedni komunikat zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej bioinstytut.pl o tym, iż strona bioinstytut.pl korzysta z plików Cookies w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz o tym, iż Użytkownik może określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies w przeglądarce internetowej Użytkownika.

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Elita College Vital Katarzyna Dąbrowska z plików Cookies, cel przechowywania i uzyskania dostępu do danych Użytkownika przy wykorzystaniu plików Cookies poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko zamieszczone w komunikacie zamieszczony w widocznym miejscu na stronie internetowej streetcom.pl oraz poprzez kliknięcie w odpowiednie okienko dostępne podczas rejestracji w Serwisie lub Aplikacji.

ELITA COLLEGE VITAL Katarzyna Dąbrowska
al. Wojska Polskiego 78
70-482 Szczecin

tel. + 48 668 299 888
NIP 9571014922

NAPISZ DO NAS

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania

i wskażemy właściwą drogę.

KONTAKT

+48 668 299 888

kontakt@bioinstytut.pl

Twoja prywatność jest dla nas priorytetem i jednocześnie zależy nam, byś znajdował/a u nas treści wysokiej jakości zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Dlatego prosimy byś wyraził/a zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które trafiają do nas, gdy korzystasz z naszej strony. Dbamy o Twoją prywatność, a Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę pisząc do nas bespośrednio na e-mail lub przez formularz kontaktowy na naszej stronie KONTAKT

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO, GDPR). W związku z tym informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało, o których możesz przeczytać klikając link poniżej: